Kontakt a obch. podmínky » Formulář odstoup. od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu.)

 

Adresát
Internetový obchod: www.zbavsestrii.cz

Provozovatel: Lucie Machová

Se sídlem: Husova 194, 66401 Bílovice nad Svitavou

IČ: 74162390

E-mailová adresa: trilastin@seznam.cz

Telefonní číslo: +420 604439688

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:

  • Datum objednání :               /datum obdržení :
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem:
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V ................ dne ...............

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele